Menu Zamknij

Dom Pomocy Społecznej
przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego. Swoją działalność prowadzi od 1991r. zapewniając całodobową opiekę dla 120 osób przewlekle somatycznie chorych. Budynek wielokondygnacyjny, w skład którego wchodzi parter i trzy piętra, wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i syatem alarmu przeciwpożarowego. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po terenie domu przeznaczonym dla mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej posiada wpis do rejestru Wojewody Małopolskiego i świadczy na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

Do dyspozycji Mieszkańców pozostają: stołówka, kaplica, świetlice z biblioteką, pracownie terapii zajęciowej, sale do rehabilitacji, gabinety medycznej pomocy doraźnej, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka i pomoc medyczna. W otoczeniu Domu znajduje się duży ogród -„park terapeutyczny”, który tworzą altanki, ścieżka do rehabilitacji, nasadzenia roślinności, co korzystnie wpływa na wypoczynek, zachęca do rehabilitacji na świeżym powietrzu, stwarza możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Latem organizowane są gry i zabawy na powietrzu.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną oraz społecznością lokalną, udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, podtrzymywania sprawności fizycznej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych.

Zasady ubiegania się o skierowanie.

  1. Wniosek osoby, która wymaga całodobowej opieki, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
  2. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps.
  3. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dps. Pobyt w domu jest odpłatny na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej

Mieszkańcy ponoszą opłatę za pobyt w Domu, w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami zapisanymi w art. 60 – 62 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu, ustalony przez Starostę Gorlickiego na 2023 rok wynosi 5.687,33 zł.

Skip to content