Menu Zamknij

Dom Pomocy Społecznej

ul. Michalusa w Gorlicach

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 przeznaczony jest dla 120 osób przewlekle somatycznie chorych, prowadzi swoją działalność od 1991r., Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad jego działalnością. Dom posiada zezwolenie stałe na prowadzenie działalności.

Dom posiada 1-dno, 2-dwu i 3-osobowe pokoje. Część pokoi wyposażona jest w łazienki i wc, pozostali mieszkańcy korzystają z łazienek i sanitariatów ogólnie dostępnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w instalacje przyzywowo-alarmową i przeciwpożarową, pozbawiony jest barier architektonicznych, ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych ( z windą włącznie ). Do dyspozycji Mieszkańców pozostają: stołówka, kaplica, świetlice z biblioteką, pracownie terapii zajęciowej, sale do rehabilitacji, gabinety medycznej pomocy doraźnej, gdzie zapewniona jest całodobowa opieka i pomoc medyczna. W otoczeniu Domu znajduje się duży ogród, gdzie w ciepłe dni można pospacerować lub odpocząć na ławeczkach bądź w altance. Latem organizowane są gry i zabawy na powietrzu.

Zasady ubiegania się o skierowanie:

1. Wniosek osoby, która wymaga całodobowej opieki, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps.

3. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dps.

Pobyt w domu jest odpłatny na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej.

Skip to content