Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony :

https://www.dpsmichalusagorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gorlicach

ul.Józefa Michalusa 14 38-320 GORLICE

e-mail: serkretariat@dpsmichalusagorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Strona   jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • możliwość zmiany czcionki
  • podkreślenie linków i odnośników w tekście

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Domu Pomocy Społecznej .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Pastuszczak 

e-mail: serkretariat@dpsmichalusagorlice.pl 
Telefon: 18 353-54-08 , 18 353-62-45

Tekst do odczytu maszynowego

Informacja o Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14  w Gorlicach

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, posiadającą wpis do rejestru Wojewody Małopolskiego. Swoją działalność prowadzi od 1991r. zapewniając całodobową opiekę 120 osobom przewlekle somatycznie chorym. Budynek jest wielokondygnacyjny, wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.  Dom i jego otoczenie pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w windę i podjazdy, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po terenie domu przeznaczonym dla mieszkańców. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

Do dyspozycji Mieszkańców pozostają: pokoje 1, 2 lub 3 osobowe (część pokoi wyposażona jest w łazienki i wc, pozostali mieszkańcy korzystają z łazienek i wc ogólnie dostępnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), stołówka, kaplica, świetlice, pracownie terapii zajęciowej, sale do rehabilitacji, gabinety medycznej pomocy doraźnej. W otoczeniu Domu znajduje się duży „park terapeutyczny”, który tworzą altanki, ścieżka do rehabilitacji, nasadzenia roślinności, co korzystnie wpływa na wypoczynek i relaks oraz stwarza możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Latem organizowane są gry i zabawy na powietrzu.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną oraz społecznością lokalną, udziału w imprezach kulturalnych                    i turystycznych, podtrzymywania sprawności fizycznej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych. Organizacja czasu wolnego uwzględnia indywidualne potrzeby, uzdolnienia i stan zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do codziennej prasy, tygodników, punktu bibliotecznego.

Teskt łatwy do czytania (ETR)

Informacja o Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14 w tekście łatwym do czytania (ETR)

Dom Pomocy Społecznej znajduje się w Gorlicach przy ul. Michalusa 14

                                                                 Tak wygląda budynek                    

            Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada windę           

podjazdy               

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych                      

ciągi komunikacyjne są odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózkach       

Dyrektorem DPS jest pani Agnieszka Miarecka.

Czym zajmuje się DPS?

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla 120 przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, podtrzymywania sprawności fizycznej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych. Organizacja czasu wolnego uwzględnia indywidualne potrzeby, uzdolnienia i stan zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do codziennej prasy, tygodników, punktu bibliotecznego.  

Godziny pracy

DPS jest czynny całą dobę. Dyrektor, kierownicy i pracownicy socjalni pracują od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 15.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co zrobić, żeby u nas zamieszkać lub zapytać jak pomagamy mieszkańcom:

  • Zadzwoń na numer 18 353 54 08 lub 18 353 62 45
  • Przyjdź do budynku DPS.

Możesz też wysłać e-mail na adres: dpsgorlice_m@pro.onet.pl

Możesz także napisać pismo i wysłać je na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Michalusa 14

38-320 Gorlice

lub przynieść pismo do budynku DPS.

Do DPS można wejść z psem asystującym.

Zapraszamy do naszego Domu.

Skip to content