Menu Zamknij

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony :

https://www.dpsmichalusagorlice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Gorlicach

ul.Józefa Michalusa 14 38-320 GORLICE

e-mail: serkretariat@dpsmichalusagorlice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-15

Strona   jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • możliwość zmiany czcionki
  • podkreślenie linków i odnośników w tekście

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Domu Pomocy Społecznej .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Robert Pastuszczak 

e-mail: serkretariat@dpsmichalusagorlice.pl 
Telefon: 18 353-54-08 , 18 353-62-45

Skip to content