Menu Zamknij

Text do odczytu maszynowego

Informacja o Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14  w Gorlicach – tekst do odczytu maszynowego

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14 jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego, posiadającą wpis do rejestru Wojewody Małopolskiego. Swoją działalność prowadzi od 1991r. zapewniając całodobową opiekę 120 osobom przewlekle somatycznie chorym. Budynek jest wielokondygnacyjny, wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.  Dom i jego otoczenie pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w windę i podjazdy, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po terenie domu przeznaczonym dla mieszkańców. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

Do dyspozycji Mieszkańców pozostają: pokoje 1, 2 lub 3 osobowe (część pokoi wyposażona jest w łazienki i wc, pozostali mieszkańcy korzystają z łazienek i wc ogólnie dostępnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), stołówka, kaplica, świetlice, pracownie terapii zajęciowej, sale do rehabilitacji, gabinety medycznej pomocy doraźnej. W otoczeniu Domu znajduje się duży „park terapeutyczny”, który tworzą altanki, ścieżka do rehabilitacji, nasadzenia roślinności, co korzystnie wpływa na wypoczynek i relaks oraz stwarza możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Latem organizowane są gry i zabawy na powietrzu.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć terapeutycznych, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną oraz społecznością lokalną, udziału w imprezach kulturalnych                    i turystycznych, podtrzymywania sprawności fizycznej, organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych. Organizacja czasu wolnego uwzględnia indywidualne potrzeby, uzdolnienia i stan zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy mają zapewniony stały dostęp do codziennej prasy, tygodników, punktu bibliotecznego.

 

 

Skip to content