Menu Zamknij

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH ul. Michalusa 14

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanych dalej danymi) jest Dom Pomocy Społecznej w  Gorlicach ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice (zwany dalej: Administratorem). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Dom Pomocy Społecznej w  Gorlicach ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice lub telefonując pod numer: 18 353 54 08

2. W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane w DPS należy skontaktować się z  inspektorem ochrony danych osobowych P. Anna Libront e-mail: inspektor@dpsmichalusagorlice.pl, telefon:18 353-54-08 ,353-62-45

3.Przetwarzanie  danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań należących do właściwości Administratora, 

4.dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – do czasu wycofania zgody lub zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,     

5. każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w zależności od podstawy przetwarzania – do usunięcia danych, ich przenoszenia albo wycofania zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6.  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – jest dobrowolne,

7. dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

8. każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w  Gorlicach ul. Michalusa 14  narusza przepisy RODO.

Skip to content