Menu Zamknij

Solary słoneczne

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Powiat Gorlicki zrealizował projekt pn. “Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego“, wykonując na budynku naszego Domu instalację kolektorów słonecznych. Montaż kolektorów pozwoli wykorzystać energię słoneczną – nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze, do produkcji wody ciepłej i ogrzewania, obniżyć koszty utrzymania Domu. Oprócz oszczędności finansowych również istotne będą korzyści o charakterze ekologicznym i społecznym tj.: ochrona środowiska i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Szczegóły projektu zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (kliknij).

Skip to content