Menu Zamknij

W marcu 2014 r. zakończyły się dwa kolejne szkolenia dla pracowników DPS-u w Gorlicach

W ramach realizacji projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”, który jest realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn.: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończyły się dwa kolejne szkolenia tj. “Komunikacja z osobą starszą, demencyjną” oraz “Walka ze stresem”, w których wzięło udział 60 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14

Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W marcu 2014 r. zakończono realizację dwóch kolejnych szkoleń tj. “Komunikacja z osobą starszą, demencyjną” oraz  “Walka ze stresem”, w których wzięło udział 60 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Od początku realizacji projektu zakończono 4 z 5 zaplanowanych szkoleń tj. „Pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna”, “Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją”, “Komunikacja z osobą starszą, demencyjną” oraz  “Walka ze stresem”. W obecnej chwili trwa szkolenie „Muzykoterapia: nauka gry na keyboardzie”. W zakończonych szkoleniach wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.

Szkolenie “Komunikacja z osobą starszą, demencyjną”W szkoleniu “Komunikacja z osobą starszą, demencyjną” wzięło udział 60 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
– 54 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
– 2 pracowników administracji,
– 4 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 57 kobiet i 3 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
– komunikacja werbalna – 1,5 h,
– komunikacja niewerbalna – 1,5 h,
– techniki porozumiewania się z osobą demencyjną, panowanie nad emocjami, dobór metody komunikowania się do celu i wymagań sytuacji – asertywność – 2 h,
– wizerunek starości – psychologiczne teorie starzenia – 2 h,
– trening umiejętności komunikacyjnych – 1 h,
– komunikacja w konflikcie, techniki rozwiązywania konfliktów – 2 h.

Szkolenie “Walka ze stresem”
W szkoleniu “Walka ze stresem” wzięło udział 60 pracowników DPS-u w Gorlicach, ul. Michalusa 14 w tym:
– 54 pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,
– 2 pracowników administracji,
– 4 pracowników personelu pomocniczego.
W szkoleniu wzięło udział 57 kobiet i 3 mężczyzn.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:
– stres, fazy stresu – 4 h,
– typy reakcji na stres – 3 h,
– sposoby radzenia sobie ze stresem – 3 h,
– antystresowe działanie na ciało – techniki psychorelaksacyjne – 6 h,

DANE O PROJEKCIE

Wartość projektu:
 1 872 330,71 zł,
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 872 330,71 zł,

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 1 591 481,10 zł
Wkład własny: 280 849,61 zł
Okres realizacji: kwiecień 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Beneficjent końcowy: Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Instytucja Realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Więcej informacji o projekcie udzielają:

Marian Janusz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, tel. 018 35 48 790

Agnieszka Miarecka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach,
ul. Michalusa 14, 38-320 Gorlice, tel. 018 353 54 08

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy można uzyskać na:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.sppw.rops.krakow.pl  

Skip to content